uefundusze-logo-podstrony
banner-o-projekcie

Projekt „Lubelska Kuźnia Biznesu” jest realizowany przez  GrantUnion Sp. z o.o. wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3  Rozwój Przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017r. do 30.11.2018r.

Cel główny projektu: Zwiększone szanse na trwały związek z rynkiem pracy u 52 bezrobotnych osób z obszaru województwa lubelskiego, które ukończyły 30 rok życia, dzięki otrzymaniu finansowego i  niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej.

Grupa docelowa stanowi osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego,  powyżej 30 roku życia które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym osoby odchodzące z rolnictwa. Przedstawiciele grupy docelowej stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej i obligatoryjnie reprezentować będą co najmniej jedną z grup :

– Osoby powyżej 50 roku życia,

– Kobiety,

– Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

– Osoby długotrwale bezrobotne,

– Osoby o niskich kwalifikacjach,

– Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 436 907,84 zł

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać